Jobb till 1000


Boka redan nu in Jobb till 1000:s framtidskonferens!


När? Fredagen den 23 maj kl. 9-12
Var? Folkets Hus i Olofström
Mer information kommer under våren!

FramtidskonferensOm symbolen i vår logga

Symbolen i Jobb till 1000-loggan symboliserar växtkraft och punkterna kan ses som företag, människor, kluster, impulser... som tillsammans bidrar till utveckling – alla vägar är ännu inte upptäckta och möjligheterna är oändliga!Symbol Jobb till 1000Nyheter

 • 2014-04-15

  Presentation Artist-in-factory 2

  Inom ramarna för Art & Technology arrangeras under mars och april två så kallade Artist-in-factoryprojekt. Just nu genomförs det andra på IUC Olofström med 6 deltagare från Holland och Brasilien. Varmt välkommen till Nebbeboda skola kl. 15.00 torsdagen den 24 april för att ta del av deltagarnas presentation om arbetet inom Artist-in-factory.
  Läs mer…
 • 2014-04-14

  Visit Us frukostmöte 24 april - Havsbaserad vindkrafts möjligheter för Blekinge

  Nu är det dags för årets första Visit Us frukostmöte. Denna gång medverkar Hans-Olof Svensson från Blekinge Offshore och Billy Gustafsson från Tech Network. Hans-Olof informerar om 50-miljardersprojektet ute i Hanöbukten och Billy berättar om hur processen kommer att gå till framöver med upphandlingar osv. Välkommen att lyssna till och diskutera vilka möjligheter det finns för Bekinge och våra företag inom havsbaserad vindkraft! Tid: Tors. 24/4 kl. 08.30-09.30. Plats: IUC Olofström
  Läs mer…
 • 2014-04-14

  Ny näringslivsutvecklare på plats på Näringslivsbolaget

  Per Simonsson har från den 1 april fram till den 31 augusti anställts som
  Näringslivsutvecklare och kommer att arbeta med att analysera, väcka idéer, tankar och driva frågor kring nya näringslivsprojekt.
  Läs mer…

Läs tidigare nyheter
Nyhetsarkiv »

Jobb till 1000

Jobb till 1000 är en av Olofströms kommuns övergripande målsättningar. Det är också namnet på kommunens satsning för att utveckla näringslivsmiljön inom teknikområdet. Syftet är att stärka, balansera och förnya näringslivet och målet är att skapa tillväxt genom fler jobb och fler företag i kommunen, i första hand baserade på nya marknader och ny teknik. För varje arbetstillfälle som tillkommer i basindustrin skapas ytterligare arbetstillfällen inom övriga sektorer. Jobb till 1000 är därmed en satsning som ska skapa tillväxt för hela Olofströms kommun. Inom Jobb till 1000 pågår ett antal olika utvecklingsprojekt: Entreprenörskap i Olofström finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Blekinge och Olofströms kommun. START 11 finansieras av Europeiska socialfonden och de medverkande företagen. Art & Technology finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Blekinge och Region Blekinge.

Finansiärer för de olika delprojekten Entreprenörskap i Olofström, START 11 och Art & Technology är:

 Loggor finansiärer