Jobb till 1000Nya utvecklingsprojekt tar vid när det första Jobb till 1000-projektet  Entreprenörskap i Olofström avslutas

Entreprenörskap i Olofström, som var det första projektet som startade inom ramen för Jobb till 1000-satsningen 2011, avslutades den 31 augusti 2014. Många av de initiativ som startats upp under åren fortsätter genom nya utvecklingsprojekt. I den nyligen framtagna foldern om Entreprenörskapsprojektet kan man läsa mer om både genomförda och pågående insatser – allt från exportsatsning mot
exportsatsning mot Storbritannien till det teknikklusterinitiativ som är på gång i Olofström - läs mer här.

Läs mer om Jobb till 1000:s framtidsseminarium!


Fredagen den 23 maj hölls ett framtidsseminarium på temat Vilken framtid har tekniksektorn i Olofström? Här kan du läsa mer, se bilder samt ladda ner presentationer från seminariet.Nyheter

Läs tidigare nyheter
Nyhetsarkiv »

Jobb till 1000

Jobb till 1000 är kommunens satsning för att utveckla näringslivsstrukturen i Olofström. Syftet är att stärka, balansera och förnya näringslivet med målet att skapa tillväxt genom fler jobb och fler företag i kommunen, i första hand baserade på nya marknader och ny teknik. För varje arbetstillfälle som tillkommer i basindustrin skapas ytterligare arbetstillfällen inom övriga sektorer. Jobb till 1000 är därmed en satsning som ska skapa tillväxt för hela Olofströms kommun. Inom Jobb till 1000 pågår ett antal olika utvecklingsprojekt: Entreprenörskap i Olofström finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Blekinge och Olofströms kommun. START 11 finansieras av Europeiska socialfonden och de medverkande företagen. Art & Technology finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Blekinge och Region Blekinge.

Finansiärer för de olika delprojekten Entreprenörskap i Olofström, START 11 och Art & Technology är:

 Loggor finansiärer