Nyttiga länkar


OBS! Från och med 2015 drivs nya utvecklingsprojekt inom ramen för Jobb till 1000 av Olofströms Näringsliv AB, som är ett av Olofströms kommuns helägda bolag. Läs mer på www.olofstromsnaringsliv.se.Jobb till 1000Välkommen till Jobb till 1000-arkivet för åren 2011-2014!


På denna webbsida kan du ta del av information om de utvecklingsprojekt som drevs inom ramen för Jobb till 1000 under åren 2011-2014.

För information och nyheter efter 2014, vänligen besök Olofströms Näringsliv AB:s webb på www.olofstromsnaringsliv.se.


Nya utvecklingsprojekt tar vid efter Entreprenörskap i Olofström

Entreprenörskap i Olofström, som var det första projektet som startade inom ramen för Jobb till 1000-satsningen 2011, avslutades den 31 augusti 2014. Många av de initiativ som startats upp under åren fortsätter genom nya utvecklingsprojekt. I  foldern om Entreprenörskapsprojektet kan man läsa mer om både genomförda och pågående insatser – allt från exportsatsning mot Storbritannien till bildandet av ett teknikklusterinitiativ i Olofström - läs mer här.Nyheter

Läs tidigare nyheter
Nyhetsarkiv »

Jobb till 1000

Jobb till 1000 är kommunens satsning för att utveckla näringslivsstrukturen i Olofström. Syftet är att stärka, balansera och förnya näringslivet med målet att skapa tillväxt genom fler jobb och fler företag i kommunen, i första hand baserade på nya marknader och ny teknik. För varje arbetstillfälle som tillkommer i basindustrin skapas ytterligare arbetstillfällen inom övriga sektorer. Jobb till 1000 är därmed en satsning som ska skapa tillväxt för hela Olofströms kommun. Inom Jobb till 1000 pågick under åren 2011-2014 ett antal olika utvecklingsprojekt: Entreprenörskap i Olofström som finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Blekinge och Olofströms kommun; START 11 som finansierades av Europeiska socialfonden och de medverkande företagen; Art & Technology som finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Blekinge och Region Blekinge. Nya utvecklingsprojekt inom ramen för Jobb till 1000 drivs från och med 2015 av Olofströms Näringsliv AB - www.olofstromsnaringsliv.se. Loggor finansiärer