Nyttiga länkar


OBS! Från och med 2015 drivs nya utvecklingsprojekt inom ramen för Jobb till 1000 av Olofströms Näringsliv AB, som är ett av Olofströms kommuns helägda bolag. Läs mer på www.olofstromsnaringsliv.se.IUC, Duroc, Carl Zeiss    


2011-10-28: Visit Us på IUC, Carl Zeiss och Duroc

Publicerad 26 april 2012

Den 28 oktober stod IUC, Carl Zeiss Mätcenter och Duroc Tooling som värdar för ett gemensamt seminarium på temat Lönsamt samarbete. Platsen var Innovation Park där samtliga tre företag tillsammans med ett stort antal andra företag bedriver sin verksamhet. Seminariet inleddes av intressanta presentationer och avslutades med en rundtur med fördjupad information om företagens verksamhet, produktion och utveckling. Detta ledde till många nya tankar och idéer kring samarbete hos deltagarna.

Jörgen Prené, platschef på Carl Zeiss Mätcenter i Olofström, presenterade företaget och under rundturen fick deltagarna även möjlighet att se deras avancerade mätutrustning.

Jan Kvist, VD för Duroc Tooling i Olofström, visade runt i företagets lokaler och berättade om hur de arbetar med laserhärdning.

Bodil Gebert, VD för Industriellt Utvecklingscentrum i Olofström, berättade mer om IUCs verksamhet. Bland annat presenterades den nya utbildningen Teknisk säljare.
Jobb till 1000

Jobb till 1000 är kommunens satsning för att utveckla näringslivsstrukturen i Olofström. Syftet är att stärka, balansera och förnya näringslivet med målet att skapa tillväxt genom fler jobb och fler företag i kommunen, i första hand baserade på nya marknader och ny teknik. För varje arbetstillfälle som tillkommer i basindustrin skapas ytterligare arbetstillfällen inom övriga sektorer. Jobb till 1000 är därmed en satsning som ska skapa tillväxt för hela Olofströms kommun. Inom Jobb till 1000 pågick under åren 2011-2014 ett antal olika utvecklingsprojekt: Entreprenörskap i Olofström som finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Blekinge och Olofströms kommun; START 11 som finansierades av Europeiska socialfonden och de medverkande företagen; Art & Technology som finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Blekinge och Region Blekinge. Nya utvecklingsprojekt inom ramen för Jobb till 1000 drivs från och med 2015 av Olofströms Näringsliv AB - www.olofstromsnaringsliv.se. Loggor finansiärer