Nyhetsarkiv


HÄSTGÅRDAR I ROSENFORS

Publicerad 2013-05-14

Hästgårdar
Olofströms kommun arbetar med att ta fram 6 hästgårdstomter i Rosenfors mellan Jämshög och Olofström.
Tomterna ligger naturskönt belägna mellan Holjeån och Halens naturreservat och kommer verkligen att leva upp till kommunens mål ”Nära till allt”.
Förutom de sex hästgårdstomterna har vi tänkt avstycka 4 stora småhustomter i anslutning till hästgårdarna. Tomternas storlek kommer att ligga kring 2000 kvm.

Pris och ungefärlig areal för hästgårdarna (Numrering enl. översikt)

1 310 000 kr Ca 2.1 Ha samt del i gemensam naturbetesmark
2 470 000 kr Ca 2.8 Ha samt del i gemensam naturbetesmark
3 300 000 kr Ca 2.0 Ha samt del i gemensam naturbetesmark
4 390 000 kr Ca 3.1 Ha samt del i gemensam naturbetesmark
5 410 000 kr Ca 2.6 Ha samt del i gemensam naturbetesmark
6 270 000 kr Ca 2.5 Ha samt del i gemensam naturbetesmark
Pris för småhustomterna
Sätts enl. principen: 36000 kr + 50 kr/kvm
VA-anslutning
103 315 kr

El-anslutning
Varierar från fall till fall. För prisuppgift kontakta Olofströms kraft, tel. 0454 98 000.
KabelTV/bredband
För aktuella prisuppgifter kontakta OKTV, tel. 0454/98 050

Med vänlig hälsning
Ove Svensson
Mätningschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen