Kontakt

Kvalitetsstrateg
Per Drysén
Tel: 0454- 931 18Statistik

Publicerad 21 juli 2013

 

Areal

Invånare per km² 33
Kommunens totala areal 390 km²
Kommunägd mark 2.140,8 ha
varav mark för bostäder 37,4
varav mark för industri 16,5
varav mark för allm. byggnader mm 84,2
varav mark för gator o parker 299,5
varav mark för jord- o skogsbruk 1.849,8
(därav naturreservat 617 ha)

Befolkningsutveckling

1985 - 15 017
1990 - 15 054
2000 - 14 005
2001 - 13 803
2002 - 13 637
2003 - 13 541
2004 - 13 524
2005 - 13 391
2006 - 13 355

2007 - 13 198

2008 - 13 167

2009 - 13 102

2010 - 12 988

2011 - 12 861

2012 - 12 896