Kontakt

Handläggare:
Susanna Johansson
Telefon: 0454-93071
Telefontid: måndag-fredag
Kl.08.00 - 09.30

Enhetschef:
Michael Foisack
Telefon: 0454-93145

Telefon Niklasgården

0454-93575


Korttidsvistelse

Publicerad 22 oktober 2014

 Korttidsvistelse är en insats till föräldrar eller annan vårdare med en funktionshindrad familjemedlem som behöver avlösning. Även den funktionshindrade kan vara i behov av miljöombyte, rekreationer och personlig utveckling.

Olofströms kommun kan erbjuda korttidsboende/avlastning för barn / ungdomar och vuxna

Insatsen beviljas av LSS-handläggare.