Kontakt
Blankettfrågor

webmaster@olofstrom.se


Blankettarkiv - Tjänstedirektivet

Publicerad 08 maj 2014

På denna sida finns olika blanketter angående Tjänstedirektivet. Samtliga blanketter går att fylla i på datorn. För att skriva under behöver du skriva ut och sedan skicka.

Frågor och svar om EU:s tjänstedirektiv

Blanketter
Anmälan bassängbad m m, sv/eng 818000 , PDF, 140 KB
Anmälan folkölsförsäljning/-servering, sv/eng 680202 , PDF, 128 KB
Anmälan hygienisk behandling, sv/eng 816004 , PDF, 169 KB
Anmälan Miljöfarlig verksamhet, sv/eng 815006 , PDF, 168 KB
Anmälan om catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck m m, 680087 , PDF, 139 KB
Ansökan Godkännande av livsmedelsanläggning, sv/eng 812102 , PDF, 142 KB
Ansökan godkännande av sakkunnig, 336003 , PDF, 140 KB
Ansökan om bygglov, sv/eng 330055 , PDF, 861 KB
Ansökan om djurhållning av sällskapsdjur inom detaljplanelagt område, sv/eng 830005 , PDF, 130 KB
Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor, sv/eng 324082 , PDF, 136 KB
Ansökan om tillstånd till hantering av explosiva varor, 324702 , PDF, 279 KB
Skicka ansökan till Postadress: Räddningstjänsten Västra Blekinge, Rörvägen 3
374 32 Karlshamn (www.raddning.com)
Ansökan Tillfällig försäljning/Hyra av torgplats, sv/eng 812706 , PDF, 132 KB
Ansökan tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622), sv/eng 680004 , PDF, 161 KB
Försäljning av tobaksvaror enligt 12 a § tobakslagen, sv/eng 805007 , PDF, 131 KB
Livsmedelsanläggning registrering av livsmedelsanläggning, sv/eng 812128 , PDF, 154 KB
Rivningsanmälan, sv/eng 331046 , PDF, 164 KB
Underlag riskklassificering, sv/eng 812300 , PDF, 240 KB