Art and Technology

Om projektet Art & Technology

Publicerad 19 juni 2014


Art & Technology har nu en egen webbplats! Besök www.artandtechnology.se för aktuell information om projektet och de aktiviteter som pågår inom Art & Technology.


Jobb till 1000

Jobb till 1000 är kommunens satsning för att utveckla näringslivsstrukturen i Olofström. Syftet är att stärka, balansera och förnya näringslivet med målet att skapa tillväxt genom fler jobb och fler företag i kommunen, i första hand baserade på nya marknader och ny teknik. För varje arbetstillfälle som tillkommer i basindustrin skapas ytterligare arbetstillfällen inom övriga sektorer. Jobb till 1000 är därmed en satsning som ska skapa tillväxt för hela Olofströms kommun. Inom Jobb till 1000 pågår ett antal olika utvecklingsprojekt: Entreprenörskap i Olofström finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Blekinge och Olofströms kommun. START 11 finansieras av Europeiska socialfonden och de medverkande företagen. Art & Technology finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Blekinge och Region Blekinge.

Finansiärer för de olika delprojekten Entreprenörskap i Olofström, START 11 och Art & Technology är:

 Loggor finansiärer