Nyttiga länkar


OBS! Från och med 2015 drivs nya utvecklingsprojekt inom ramen för Jobb till 1000 av Olofströms Näringsliv AB, som är ett av Olofströms kommuns helägda bolag. Läs mer på www.olofstromsnaringsliv.se.Art and Technology

Om projektet Art & Technology

Publicerad 18 december 2014

Art & Technology startade som en del av projektet Entreprenörskap i Olofström under 2013 och gick 2014 över till att bli ett eget Leaderprojekt. Hela projektperioden omfattade tiden 2013-04-15 till och med 2014-12-31 och finansierades av EU (Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling), Leader Blekinge, Region Blekinge samt Olofströms kommun.

Det övergripande syftet med projektet har varit att utveckla nya produktidéer och öppna nya marknader för tillverkningsföretag i Olofström/Blekinge. Genom projektet har internationella innovatörer och lokala teknikföretag kopplats samman med målet att ta fram nya koncept, produkter och nå nya marknader. Gemensamma företagssatsningar har utretts och prototyper har tagits fram som ska testas på marknaden.

Art & Technology har rönt uppmärksamhet även internationellt och fortsätter efter avslutat Leaderprojekt 2014 som en fristående satsning. Projektet går att följa på en egen webbsida: www.artandtechnology.se.

Ta del av Art & Technologys magasin/slutrapport här:

Art & Technology magasin

Jobb till 1000

Jobb till 1000 är kommunens satsning för att utveckla näringslivsstrukturen i Olofström. Syftet är att stärka, balansera och förnya näringslivet med målet att skapa tillväxt genom fler jobb och fler företag i kommunen, i första hand baserade på nya marknader och ny teknik. För varje arbetstillfälle som tillkommer i basindustrin skapas ytterligare arbetstillfällen inom övriga sektorer. Jobb till 1000 är därmed en satsning som ska skapa tillväxt för hela Olofströms kommun. Inom Jobb till 1000 pågick under åren 2011-2014 ett antal olika utvecklingsprojekt: Entreprenörskap i Olofström som finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Blekinge och Olofströms kommun; START 11 som finansierades av Europeiska socialfonden och de medverkande företagen; Art & Technology som finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Blekinge och Region Blekinge. Nya utvecklingsprojekt inom ramen för Jobb till 1000 drivs från och med 2015 av Olofströms Näringsliv AB - www.olofstromsnaringsliv.se. Loggor finansiärer