Barn och Utbildning

Kommunens framtid bygger på en bra barnomsorg, skola samt uppväxtmiljö som får familjer att stanna kvar och utvecklas här.Våra skolor, fritidshem och förskolor har skogen inpå knuten.